O mne

Výučbe a doučovaniu anglického a nemeckého jazyka sa venujem už 10 rokov, počas ktorých som nazbierala skúsenosti so všetkými vekovými skupinami. Som absolventkou učiteľského odboru v kombinácii anglický jazyk a nemecký jazyk na Fakulte Humanitných Vied Univerzity Mateja Bela. Počas štúdia som absolvovala výmenný študijný program Erasmus na Universität Erfurt, Nemecko a študijný pobyt v Holandsku kvôli spolupráci na projekte „Atlas of European Values“ na Tilburg University.

Súčasne som pracovala pre jazykové školy, kde som viedla individuálne, skupinové, ale aj firemné kurzy /napr.: Metro, Kia, Stredoslovenské elektrárne, Tetras/. Prax som nadobudla aj na základnej škole s oddelením pre inteligentne nadané deti. Posledné štyri roky sa venujem výučbe cudzích jazykov cez Skype. Ako mladá učiteľka rada používam moderné metódy a médiá, aby Vás štúdium jazyka bavilo a prinášalo radosť. Pre každého klienta navrhujem najvhodnejší spôsob výučby a učebný plán na efektívne dosiahnutie Vašich cieľov.

Facebook Skype

Mgr. Katarína Kunochová

Mgr. Katarína Kunochová

učiteľ cudzích jazykov

Profesijná vizitka

Štátna skúška v študijnom odbore učiteľstvo anglického jazyka a nemeckého jazyka – 2012

Certifikát C1
Universität Erfurt
2009

Základná štátna jazyková skúška
/nemecký jazyk/- 2007

Základná štátna jazyková skúška /anglický jazyk/ – 2006

Prečo práve ja?

  • odbornosť
  • profesionálnosť
  • 10 rokov skúseností
  • individuálny prístup ku každému klientovi
  • flexibilita
  • databáza vlastných materiálov
  • nadšenie pre výučbu anglického a nemeckého jazyka

© 2016 Nauč sa jazyk. Website by FIVE DIMENSIONS s.r.o.