Metodika

Pri tvorbe učebného plánu beriem do úvahy aktuálny stav vedomostí klienta a jeho individuálne požiadavky a potreby.
Opieram sa o vlastné skúsenosti a poznatky modernej metodiky vyučovania cudzieho jazyka.

Atmosféra
vytváram príjemnú a uvoľnenú atmosféru za účelom odbúrania stresu a strachu z cudzieho jazyka

Komunikácia
od prvej hodiny podporujem a nabádam klienta v rozprávaní a aktívnom využívaní jazyka, aj keď je úplný začiatočník. Materinský jazyk obmedzujem na minimum

Motivácia
budujem pozitívny vzťah študentov k cudzím jazykom, úprimný záujem o ne a o následné samoštúdium

Prax
cieľom je dosiahnuť efektívne využitie poznatkov z rôznorodých materiálov v praktických situáciách každodenného pracovného či súkromného života

© 2016 Nauč sa jazyk. Website by FIVE DIMENSIONS s.r.o.